از آنجائیکه قصد من از ایجاد صفحه انرژی شفابخش سهیم شدن با دیگران با نیت بالا بردن سطح آگاهی و انرژی می باشد .

و از آنجائیکه عمیقا باور دارم هر گونه سخن تصویر و اندیشه ای که دارای انرژی مثبت باشد نهایتا منجر به سلامتی فرد و اجتماع می گردد ؛ و با توجه به نیاز فعلی همگی در  این دوران  رو به تغییر به امید و قوت و سلامتی و با سر لوحه قرداد  سخنان زرتشت ارجمند   << نیکی ها از اندیشه نیک وراستی بر میخیزد >>  این وبلاگ راه اندازی میگردد.