سطح امواج آلفا سطح شفا بخش ذهن است اگر بدن بتواند از زیر سلطه ذهن خارج شود در این صورت وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهد داد ؛ مهمترین وظیفه شعور برتر حفظ تعادل حیلتی سلولها و سلامت آنهاست .

بدن به هنگام بیماری به شفا بخشی خود می پردازد و در تندرستی سلامتی خود را حفظ می نماید  .

 

از آنجا که دنیای هر کس جلوه ای است از وجود ذهنی خود او ؛ بیا موزیم که از ذهن خویش برای تغییر دادن و کنترل کردن دنیایمان استفاده کنیم . ما باید بخواهیم  و سپس تغییر یا شفا را بطلبیم ؛  اهمیت مشارکت و خواست فردی مان در فرایند شفا قدم اول است.

 

 

با استفاده از نیروی عشق ؛ براحتی می توانیم بازخورد هایمان را نسبت به عوامل و موقعیت های درد سر ساز زندگی تغییر دهیم . عشق به عنوان نگرشی مثبت همیشه مشگل گشا خواهد بود .