قدرت افکار

در قوانین کوانتوم افکار و باور ها دارای انرژِی و تاثیر گذار هستند

اندیشه نیک ؛ گفتار نیک ؛ و کردار نیک همچون خیر خواهی و مهربانی و عشق و زیبائی باور به وفور و سلامتی و آزادی و شادمانی بیشترین تاثیر انرژی مثبت و حتی خنثی کننده درون تیره را دارند .

این انرژی قدرتمند انرژی های تولید شده از اندیشه و باور های تاریک و منفی را بسرعت دگرگون می نماید .همچون ورود شمعی به اتاقی تاریک .

با اعتقاد و باور و اعتماد و ایمان عمیق بر شادی و لذت از زندگی و سلامتی و آرامش و زیبائی و وفور نعمت و تمرکز بر آنها ؛ می توانیم به صلح و آزادی و آبادانی و ثروت و سلامتی و زیبائی کره زمین خدمت نمائیم .

/ 0 نظر / 18 بازدید