شما همان می شوید که همیشه می دانستید آن هستید

من موجود روشنائی هستم

من به شما که در کره زمین در مسیر روشنائی و شادمانی قرار گرفته اید ؛ و شمائی که مایلید به این کره خدمت کنید و به رشد شخصی و تکامل خود علاقه مند هستید کمک خواهم کرد . من هم در زندگی شخصی تان و هم در مسیرتان جهت خدمت به دنیا به شما پیشنهاد  راهنمائی و مساعدت می کنم .

من روح شما را دعوت می کنم با من همکاری کند تا توانائیها برترتان را کشف نمائیم .

جنین می نماید که شما همان می شوید که همیشه می دانستید آن هستید.

   اورین .بیا شاد باشیم

/ 1 نظر / 19 بازدید