بیداری

بیداری کلمه است یا راه یا هدف و منظور ؛ مجموعه اتفاق یا رخداد ها به بیداری می انجامد یا خواست و اراده و تصمیم فردی  ؟ یا هیچ کدام آیا راهی به بیداری هست : اگر هست درونی است یا بیرونی مثلا از مسیر خاص یا به ریاضت ؟ در این میان انرژی چه نقشی دارد " سازنده مثبت یا بازدارنده " و آیا بیداری لازم است و اگر بله به چه کار می آید ؟

تازه مگر خوابیم ؛ ما که این چنین در تکاپوی روزی هستیم شبها هم واقعا آیا می خوابیم ؟یا در روز که کار می کنیم و یک سر داریم هزار سودا آیا بیداریم ؟

آگاهی انرژی است آگاه شدن به تشنگی ؛ آگاهانه نوشیدن ؛ آگاهانه زیستن نیز از جنس انرژی است .

پر مصرف کننده ترین عضو بدن از " انرژی " مغز و فعالیت ذهنی است ؛ در اینجا بیداری معنی تازه ای پیدا می نماید ؛ آیا بیداری  ؟ آیا بیداری  بیدار شو  بی دار  باش

/ 1 نظر / 20 بازدید
SiNA Hp (باران عشق)

آنقدر پنجه زدم بر دیوار غزل که درد می کند همه ی ابیاتم!!!!! با احتیاط بخوانید! شکستنی ست عاشقانه هایم...!