راز


 

حتما میدانید : باور عموم بر این است که فرایند شفا به سه عامل نیاز دارد ؛ انرژی شفا بخش ؛ شفا دهنده  و شفا خواه یا بیمار .

تجلی انرژی شفا بخش و شفا دهنده را می توان در طیف گسترده ای از انواع مشاهده نمود ؛ این انرژی در آدم ها اماکن ؛ درختان ؛ سقاخانه ؛ غار ؛ طلسم و سنگ و غیره به چشم می خورد .

متقاضی انرژی بنا بر اعتقادات یا عقاید خود متوصل به یکی از راهای انرژی درمانی یا شفا می گردد .

در مثلث ذکر شده بالا مهم ترین بخش در امر درمان یا شفا ؛ نادیده گرفته شده است .

راز : در حقیقت در امر شفا بخشی یک هرم درمان عمل می نماید ؛ بخش مهم درمان در راس هرم واقع است  : نیروئی همیشه خالص و جاوید و آگاه که نام های زیادی بر آن نهاده اند ؛ مانند عشق انرژی الهی پرانا . . . و غیره این انرژی از ابتدای تشکیل کائنات همچون نیروی جاذبه نامرئی ولی پر تااثیرهمیشگی و پویا است .

شواهد تاریخی متعدد گواه این مدعا است ؛ اکنون به یقین می توان گفت بی خواسته و طلب ؛ شفا به کس یا توسط فردی هدیه و یا داده نمی شود .

باور ها نقش اساسی در درمان دارند : اگر باور داشته باشیم در امر درمان به  شفا دهنده نیاز داریم ؛ یا نداریم همین خواسته یا باور ما محقق میشود .                 

 اگر باور داشته باشیم انرژی شفا بخش می تواند از طریق دست ؛ سنگ ؛ درخت یا ماساژدرد ما را درمان نماید همان را تجربه می کنیم .

راز شفا : اگر به سطحی از آگاهی برسیم که عمیقا باور داشته باشیم تنها ما هستیم درمانگر خویش ؛ راس هرم با نقطه  درخواست کننده انرژی یکی می شود ؛ که یکی هم هست ولی ما خود را دست کم می گیریم و متوصل این و آن می شویم .

یگانه راز : آنچه را باور  داریم  تجربه می کنیم .

زرتشت می فرماید : درمان بخش ترین درمان بخش ها سخن اندیشه انگیز است ؛ که انسان را از درون درمان می بخشد

مسیح می فرماید : شما هم می توانید حتی کارهای شفا بخش تر از من انجام دهید .

در طی قرن ها کسانی که به این راز پی برده اند ؛ از آن دکان ساخته اند . اینک که ما نیز حتما می دانیم ؛ آیا با آن  هم سوئیم .

 
 
 
/ 0 نظر / 16 بازدید