چقدر باور در درمان موثر است ؟

راز شفا : اگر به سطحی از آگاهی برسیم که عمیقا باور داشته باشیم تنها ما هستیم درمانگر خویش ؛ راس هرم با نقطه  درخواست کننده انرژی یکی می شود ؛ که یکی هم هست ولی ما خود را دست کم می گیریم و متوصل این و آن می شویم .

یگانه راز : آنچه را باور  داریم  تجربه می کنیم .

زرتشت می فرماید : درمان بخش ترین درمان بخش ها سخن اندیشه انگیز است ؛ که انسان را از درون درمان می بخشد

مسیح می فرماید : شما هم می توانید حتی کارهای شفا بخش تر از من انجام دهید .

در طی قرن ها کسانی که به این راز پی برده اند ؛ از آن دکان ساخته اند . اینک که ما نیز حتما می دانیم ؛ آیا با آن  هم سوئیم .

/ 0 نظر / 38 بازدید