کشف خویشتن

کشف خویشتن

 

حال که خودم را کشف می کنم ، می توانم از راه طی شده وبرآورده شدن اهدافم درک نمایم که در پس پشت هر رخدادی نیرویی است :  دارای هدفی متعالی ،  که این انرژی به هدایت من و تمامی انسانها عاشقانه می پردازد.

 وقتی با خودم و جهان پیرامونم در صلح ام و آرامش ، می بینم زندگی و رخدادها روشن ترند ،  با عبوری مهرآمیز،  احساس می کنم بیش از گذشته همه را دوست دارم .

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید