فراسوی خرد

همگی ما  زمان هائی را تجربه کرده ایم که فراسوی خرد ؛ قدرت و شجاعت معمول مان عمل کرده ایم .

بعضی از افراد ویژگی آن دقایق را به خویشتن برترشان نسبت می دهند ؛ و برخی آن را ناشی از راهنماییهای معنوی می دانند .بعضی آن دقایق الهام بخش را هدایت شدن می نامند ؛ موهبت آگاه شدن از عالم ناشناخته یا متصل شدن با ذهن کائنات . من منبع راهنمایی معنوی ام را  (اورین ) می نامم . من او را به عنوان استادی دوست داشتنی ؛ دانا ؛ و مربی مهربانی که همیشه مثبت و دلسوز است می شناسم .

/ 0 نظر / 18 بازدید