انرژی شفا بخش

با توجه به انتخاب نام ؛ انرژی شفا بخش ؛ برای گروه و علت حضورم ؛ علاقه زیاد به کتاب و کتاب خوانی است .

و از آنجائیکه در امر انرژی طیف وسیعی از تمامی رشته ها زیر ساختار محسوب می شوند و از آنجائیکه هر باور یا اعتقاد یا ایمانی وقتی با شناخت کامل و در خواست عمیق درونی همراه شود به شفا و درمان می انجامد ؛ می توان با مطالعه کتاب های : طب سنتی ؛ فرا درمانی ؛ ریکی ؛ سوجوک ؛ طب سوزنی ؛ هاله درمانی ؛ ماساژ تراپی ؛ گیاه درمانی ؛ آب درمانی ؛ نوا درمانی و غیره  ؛ وارد این حیطه گردید .

به فرموده زرتشت ارجمند : آب درمان بخش است گیاهان درمان بخشند و از همه درمان بخش ترین درمان بخش ها سخن اندیشه انگیز است که آدمی را از درون درمان می بخشد . حال که جایگاهی فراهم شده در ادبیات برای بیان سخن اندیشه انگیز به فال نیک می گیرم و در حد توان در این راه می کوشم .

/ 0 نظر / 20 بازدید