هوای پاک

هوای پاک

 

انرژی موجود در هوای پاک ؛ براستی که در دسترس ترین نوع انرژی در طبیعت میباشد ؛این انرژی در جنگل ها و محیط طبیعی به وفور یافت می شود .

چنانچه باور داشته باشیم  ؛ در همه جا و همه وقت قابلیت شارز و بازسازی اندام های ما را دارد ؛ و اگر هنوز شکی بر آن است برای یک بار هم که شده به امتحانش می ارزد .

/ 0 نظر / 89 بازدید