انرژی و دنیای کودکی

انرژی و دنیای کودکی

 

دنیای کودکی دنیای زیبائیها است و کمال ؛و هرآنچه  که هست مورد قبول ؛ هنوز سپر درونی و قضاوت و گزینش شکل نگرفته ؛ در نتیجه می توان گفت دنیای ارتباط مستقیم با انرژی ها است .

انرژی تولید شده اطرافیان بطور مستقیم جذب و کار بردی می شوند .در این دوران است که انرژی منفی می تواند لطمات جبران ناپذیری به کودکانمان بزنند .

هر نگاه و لبخند و گفتاری حامل انرژی است

هر عمل و رفتاری نیز منبع تولید  انرژی است

افکارمان از خود انرژی ساطع می کنند .

/ 0 نظر / 18 بازدید