دلیل آمدنمان

آمده ایم : که درس هایمان را بیاموزیم ؛ نه با سختی و رنج ؛ که از راه شادمانی و آرامش .

راهی که می شناسیم راه عادت ها اگر راه بود در سر منزل بودیم حال گزینش با ماست با انرژی و معنویت امتحان کنیم ؛

در بیرون بدنبال چه میگردیم هر آنچه هست با ماست .

/ 0 نظر / 18 بازدید