گزینش مسیر

هر انسانی آزاد است . گزینش  مسیر شادمانی یعنی اینکه بیاموزید در گیر و گرفتار شرایط و قالبها نشوید ؛ بلکه با آن برسر شوق آمده تعالی یابید .

اگر شما کار یا رابطه یا هر چیزی که برایتان شادمانی به همراه نمی آورد بوجود آورده اید ؛ به درون خود بنگرید و از خود بپرسید چرا احساس می کنید باید درگیر روابطی شوید که برایتان شادی بخش نیست ؟ شاید به این علت است که اعتقاد ندارید شما استحقاق آن را دارید که هر آنچه می خواهید را بدست آورید .

در سطح ما چیزی بنام(( استحقاق داشتن )) وجود ندارد . به شما قدرت تجسم داده شده برای رسیدن به جاهائی که در آرزوی آن هستید این شیوه ای است برای رسیدن به شادمانی .

/ 0 نظر / 22 بازدید