راه تازه ابعاد انسانی

جامعه بشری راهی بجز فرا روی از ابعاد کنونی خود ندارد  ؛ در هزاره جدید سطوح آگاهی در تمامی اشکال موجود دگرگون خواهد شد .

باور ها و ارزش های فعلی متحول و پایه اصلی روابط انسانی مهر آمیز و کل جامعه جهانی نگاه تازه و مهر آمیزی نسبت به کره زمین و روابط انسانی پیدا خواهند نمود .

/ 0 نظر / 16 بازدید